-

Date Team 1 Team 2 Half Time Final Time
2018-12-09AKRITAS CHLORAKASOMONIA ARADIPPOU1-01-0
2018-12-09PAEEK KERYNIASETHNIKOS ACHNAS0-00-2
2018-12-08ASIL LISISDIGENIS OROKLINIS2-12-1
2018-12-08KARMIOTISSA POLEMIDIONARIS LIMASSOL1-01-1
2018-12-08OLYMPIAKOS NICOSIAOTHELLOS ATHIENOU0-02-1
2018-12-08ONISILLOS SOTIRAS 2014MEAP PERA CHORIOU N.0-01-0
2018-12-08THOI LAKATAMIASANAGENNISI DERYNIAS0-00-0
2018-12-07A.O. AYIAS NAPASA.E. ZAKAKIOU1-02-1
2018-12-01A.E. ZAKAKIOUPAEEK KERYNIAS2-02-2
2018-12-01ANAGENNISI DERYNIASKARMIOTISSA POLEMIDION2-12-1
2018-12-01DIGENIS OROKLINISONISILLOS SOTIRAS 20141-11-2
2018-12-01MEAP PERA CHORIOU N.A.O. AYIAS NAPAS0-00-0
2018-12-01OMONIA ARADIPPOUTHOI LAKATAMIAS1-01-0
2018-12-01OTHELLOS ATHIENOUASIL LISIS0-12-1
2018-11-30ETHNIKOS ACHNASAKRITAS CHLORAKAS2-14-1
2018-11-30ARIS LIMASSOLOLYMPIAKOS NICOSIA2-22-3
2018-11-25ASIL LISISARIS LIMASSOL1-01-0
2018-11-25PAEEK KERYNIASMEAP PERA CHORIOU N.0-10-2
2018-11-24AKRITAS CHLORAKASA.E. ZAKAKIOU1-03-0
2018-11-24KARMIOTISSA POLEMIDIONOMONIA ARADIPPOU1-01-0
2018-11-24OLYMPIAKOS NICOSIAANAGENNISI DERYNIAS3-04-1
2018-11-24OTHELLOS ATHIENOUDIGENIS OROKLINIS5-06-0
2018-11-23A.O. AYIAS NAPASONISILLOS SOTIRAS 20140-01-1
2018-11-23THOI LAKATAMIASETHNIKOS ACHNAS0-00-0
2018-11-10A.E. ZAKAKIOUTHOI LAKATAMIAS0-11-2
2018-11-10ANAGENNISI DERYNIASASIL LISIS0-01-0
2018-11-10DIGENIS OROKLINISA.O. AYIAS NAPAS0-01-1
2018-11-10MEAP PERA CHORIOU N.AKRITAS CHLORAKAS0-22-3
2018-11-10OMONIA ARADIPPOUOLYMPIAKOS NICOSIA0-21-3
2018-11-10ONISILLOS SOTIRAS 2014PAEEK KERYNIAS0-12-1
2018-11-09ARIS LIMASSOLOTHELLOS ATHIENOU1-22-2
2018-11-09ETHNIKOS ACHNASKARMIOTISSA POLEMIDION1-12-2
2018-11-04ARIS LIMASSOLDIGENIS OROKLINIS1-02-0
2018-11-04ASIL LISISOMONIA ARADIPPOU0-01-0
2018-11-03AKRITAS CHLORAKASONISILLOS SOTIRAS 20141-11-2
2018-11-03KARMIOTISSA POLEMIDIONA.E. ZAKAKIOU1-03-1
2018-11-03OTHELLOS ATHIENOUANAGENNISI DERYNIAS1-12-1
2018-11-03PAEEK KERYNIASA.O. AYIAS NAPAS0-00-3
2018-11-02OLYMPIAKOS NICOSIAETHNIKOS ACHNAS0-11-1
2018-11-02THOI LAKATAMIASMEAP PERA CHORIOU N.0-00-0
2018-10-27A.E. ZAKAKIOUOLYMPIAKOS NICOSIA0-30-4
2018-10-27A.O. AYIAS NAPASAKRITAS CHLORAKAS1-03-0
2018-10-27DIGENIS OROKLINISPAEEK KERYNIAS1-02-1
2018-10-27MEAP PERA CHORIOU N.KARMIOTISSA POLEMIDION0-01-0
2018-10-27OMONIA ARADIPPOUOTHELLOS ATHIENOU0-10-2
2018-10-27ONISILLOS SOTIRAS 2014THOI LAKATAMIAS0-00-0
2018-10-26ANAGENNISI DERYNIASARIS LIMASSOL0-10-1
2018-10-26ETHNIKOS ACHNASASIL LISIS1-03-1
2018-10-21ARIS LIMASSOLOMONIA ARADIPPOU1-02-1
2018-10-21ASIL LISISA.E. ZAKAKIOU0-00-1
2018-10-20AKRITAS CHLORAKASPAEEK KERYNIAS1-03-0
2018-10-20ANAGENNISI DERYNIASDIGENIS OROKLINIS0-12-2
2018-10-20KARMIOTISSA POLEMIDIONONISILLOS SOTIRAS 20141-02-1
2018-10-20OLYMPIAKOS NICOSIAMEAP PERA CHORIOU N.0-02-0
2018-10-20THOI LAKATAMIASA.O. AYIAS NAPAS1-01-2
2018-10-19OTHELLOS ATHIENOUETHNIKOS ACHNAS0-00-0
2018-10-06A.E. ZAKAKIOUOTHELLOS ATHIENOU0-02-1
2018-10-06A.O. AYIAS NAPASKARMIOTISSA POLEMIDION1-21-3
2018-10-06DIGENIS OROKLINISAKRITAS CHLORAKAS1-02-0
2018-10-06MEAP PERA CHORIOU N.ASIL LISIS0-00-0
2018-10-06OMONIA ARADIPPOUANAGENNISI DERYNIAS1-01-0
2018-10-06ONISILLOS SOTIRAS 2014OLYMPIAKOS NICOSIA1-01-2
2018-10-06PAEEK KERYNIASTHOI LAKATAMIAS0-00-1
2018-10-05ETHNIKOS ACHNASARIS LIMASSOL0-00-0
2018-09-29ANAGENNISI DERYNIASETHNIKOS ACHNAS0-10-2
2018-09-29ARIS LIMASSOLA.E. ZAKAKIOU1-01-0
2018-09-29ASIL LISISONISILLOS SOTIRAS 20141-01-1
2018-09-29KARMIOTISSA POLEMIDIONPAEEK KERYNIAS1-12-2
2018-09-29OLYMPIAKOS NICOSIAA.O. AYIAS NAPAS1-13-1
2018-09-29OMONIA ARADIPPOUDIGENIS OROKLINIS3-03-2
2018-09-29OTHELLOS ATHIENOUMEAP PERA CHORIOU N.5-17-1
2018-09-28THOI LAKATAMIASAKRITAS CHLORAKAS2-03-1
2018-09-22A.E. ZAKAKIOUANAGENNISI DERYNIAS1-01-0
2018-09-22AKRITAS CHLORAKASKARMIOTISSA POLEMIDION0-01-0
2018-09-22DIGENIS OROKLINISTHOI LAKATAMIAS0-10-3
2018-09-22MEAP PERA CHORIOU N.ARIS LIMASSOL1-01-0
2018-09-22ONISILLOS SOTIRAS 2014OTHELLOS ATHIENOU0-12-1
2018-09-22PAEEK KERYNIASOLYMPIAKOS NICOSIA0-02-0
2018-09-21A.O. AYIAS NAPASASIL LISIS0-01-2
2018-09-21ETHNIKOS ACHNASOMONIA ARADIPPOU2-03-1
2018-09-16ARIS LIMASSOLONISILLOS SOTIRAS 20144-15-2
2018-09-15ANAGENNISI DERYNIASMEAP PERA CHORIOU N.2-03-0
2018-09-15ASIL LISISPAEEK KERYNIAS0-20-2
2018-09-15KARMIOTISSA POLEMIDIONTHOI LAKATAMIAS1-02-0
2018-09-15OMONIA ARADIPPOUA.E. ZAKAKIOU1-01-0
2018-09-15OTHELLOS ATHIENOUA.O. AYIAS NAPAS1-01-0
2018-09-14ETHNIKOS ACHNASDIGENIS OROKLINIS0-01-1
2018-09-14OLYMPIAKOS NICOSIAAKRITAS CHLORAKAS0-00-1
2018-04-21A.E. ZAKAKIOUPAEEK KERYNIAS0-05-2
2018-04-21ETHNIKOS ASSIASCHALKANORAS IDALIOU0-02-3
2018-04-21KARMIOTISSA POLEMIDIONA.O. AYIAS NAPAS0-00-4
2018-04-20ASIL LISISTHOI LAKATAMIAS0-00-2
2018-04-20DIGENIS OROKLINISOTHELLOS ATHIENOU1-02-0
2018-04-20OMONIA ARADIPPOUE.N. PARALIMNIOU0-10-2
2018-04-20PO XYLOTYMPOU 2006ANAGENNISI DERYNIAS0-21-2
2018-04-14A.O. AYIAS NAPASPO XYLOTYMPOU 20062-22-3
2018-04-14ANAGENNISI DERYNIASASIL LISIS3-05-0
2018-04-14CHALKANORAS IDALIOUA.E. ZAKAKIOU0-20-4
2018-04-14E.N. PARALIMNIOUETHNIKOS ASSIAS2-13-1
2018-04-14OTHELLOS ATHIENOUOMONIA ARADIPPOU1-13-1
2018-04-14THOI LAKATAMIASDIGENIS OROKLINIS1-02-0
2018-04-13PAEEK KERYNIASKARMIOTISSA POLEMIDION1-02-2
2018-03-31A.E. ZAKAKIOUE.N. PARALIMNIOU0-20-3
2018-03-31A.O. AYIAS NAPASPAEEK KERYNIAS1-02-0
2018-03-31DIGENIS OROKLINISANAGENNISI DERYNIAS1-12-4
2018-03-31KARMIOTISSA POLEMIDIONCHALKANORAS IDALIOU0-01-1
2018-03-31OMONIA ARADIPPOUTHOI LAKATAMIAS1-04-0
2018-03-31PO XYLOTYMPOU 2006ASIL LISIS0-12-2
2018-03-30ETHNIKOS ASSIASOTHELLOS ATHIENOU0-20-3
2018-03-17ANAGENNISI DERYNIASOMONIA ARADIPPOU0-01-0
2018-03-17ASIL LISISDIGENIS OROKLINIS1-03-0
2018-03-17CHALKANORAS IDALIOUA.O. AYIAS NAPAS0-20-2
2018-03-17E.N. PARALIMNIOUKARMIOTISSA POLEMIDION1-13-1
2018-03-17OTHELLOS ATHIENOUA.E. ZAKAKIOU1-02-0
2018-03-17PAEEK KERYNIASPO XYLOTYMPOU 20060-10-3
2018-03-16THOI LAKATAMIASETHNIKOS ASSIAS0-11-2
2018-03-11ETHNIKOS ASSIASANAGENNISI DERYNIAS0-01-2
2018-03-10A.E. ZAKAKIOUTHOI LAKATAMIAS0-00-0
2018-03-10KARMIOTISSA POLEMIDIONOTHELLOS ATHIENOU0-10-3
2018-03-10OMONIA ARADIPPOUASIL LISIS2-13-2
2018-03-10PAEEK KERYNIASCHALKANORAS IDALIOU0-01-0
2018-03-10PO XYLOTYMPOU 2006DIGENIS OROKLINIS0-11-1
2018-03-09A.O. AYIAS NAPASE.N. PARALIMNIOU1-12-3
2018-03-03ASIL LISISETHNIKOS ASSIAS0-20-2
2018-03-03CHALKANORAS IDALIOUPO XYLOTYMPOU 20061-11-3
2018-03-03DIGENIS OROKLINISOMONIA ARADIPPOU1-11-1
2018-03-03E.N. PARALIMNIOUPAEEK KERYNIAS0-11-2
2018-03-03OTHELLOS ATHIENOUA.O. AYIAS NAPAS3-04-2
2018-03-02ANAGENNISI DERYNIASA.E. ZAKAKIOU2-12-2
2018-03-02THOI LAKATAMIASKARMIOTISSA POLEMIDION1-01-2
2018-02-25ETHNIKOS ASSIASDIGENIS OROKLINIS0-01-2
2018-02-25PO XYLOTYMPOU 2006OMONIA ARADIPPOU1-01-0
2018-02-24A.E. ZAKAKIOUASIL LISIS0-01-0
2018-02-24CHALKANORAS IDALIOUE.N. PARALIMNIOU0-21-3
2018-02-24KARMIOTISSA POLEMIDIONANAGENNISI DERYNIAS0-23-4
2018-02-24PAEEK KERYNIASOTHELLOS ATHIENOU0-10-2
2018-02-23A.O. AYIAS NAPASTHOI LAKATAMIAS0-10-2
2018-02-18OMONIA ARADIPPOUETHNIKOS ASSIAS0-01-1
2018-02-17ANAGENNISI DERYNIASA.O. AYIAS NAPAS0-01-0
2018-02-17DIGENIS OROKLINISA.E. ZAKAKIOU1-01-0
2018-02-17E.N. PARALIMNIOUPO XYLOTYMPOU 20062-06-0
2018-02-17OMONIA ARADIPPOUETHNIKOS ASSIAS0-00-0
2018-02-17OTHELLOS ATHIENOUCHALKANORAS IDALIOU0-00-0
2018-02-16ASIL LISISKARMIOTISSA POLEMIDION0-00-0
2018-02-16THOI LAKATAMIASPAEEK KERYNIAS1-01-0
2018-02-11PO XYLOTYMPOU 2006ETHNIKOS ASSIAS0-10-1
2018-02-10A.E. ZAKAKIOUOMONIA ARADIPPOU0-02-0
2018-02-10A.O. AYIAS NAPASASIL LISIS0-03-0
2018-02-10CHALKANORAS IDALIOUTHOI LAKATAMIAS0-13-1
2018-02-10KARMIOTISSA POLEMIDIONDIGENIS OROKLINIS2-14-1
2018-02-10PAEEK KERYNIASANAGENNISI DERYNIAS0-10-2
2018-02-09E.N. PARALIMNIOUOTHELLOS ATHIENOU0-01-1
2018-02-03ANAGENNISI DERYNIASCHALKANORAS IDALIOU1-03-0
2018-02-03ASIL LISISPAEEK KERYNIAS0-00-0
2018-02-03DIGENIS OROKLINISA.O. AYIAS NAPAS0-00-0
2018-02-03ETHNIKOS ASSIASA.E. ZAKAKIOU0-01-0
2018-02-03OTHELLOS ATHIENOUPO XYLOTYMPOU 20060-02-0
2018-02-03THOI LAKATAMIASE.N. PARALIMNIOU0-21-3
2018-02-02OMONIA ARADIPPOUKARMIOTISSA POLEMIDION1-01-3
2018-01-27A.O. AYIAS NAPASOMONIA ARADIPPOU1-01-0
2018-01-27CHALKANORAS IDALIOUASIL LISIS0-11-2
2018-01-27KARMIOTISSA POLEMIDIONETHNIKOS ASSIAS0-01-1
2018-01-27OTHELLOS ATHIENOUTHOI LAKATAMIAS1-13-1
2018-01-27PAEEK KERYNIASDIGENIS OROKLINIS1-01-2
2018-01-27PO XYLOTYMPOU 2006A.E. ZAKAKIOU0-10-2
2018-01-26E.N. PARALIMNIOUANAGENNISI DERYNIAS0-00-0
2018-01-21ETHNIKOS ASSIASA.O. AYIAS NAPAS0-01-2
2018-01-20A.E. ZAKAKIOUKARMIOTISSA POLEMIDION1-11-1
2018-01-20ANAGENNISI DERYNIASOTHELLOS ATHIENOU1-02-2
2018-01-20ASIL LISISE.N. PARALIMNIOU0-00-1
2018-01-20DIGENIS OROKLINISCHALKANORAS IDALIOU1-01-1
2018-01-19OMONIA ARADIPPOUPAEEK KERYNIAS0-11-1
2018-01-19THOI LAKATAMIASPO XYLOTYMPOU 20060-01-1
2018-01-14PO XYLOTYMPOU 2006KARMIOTISSA POLEMIDION0-00-1
2018-01-13A.O. AYIAS NAPASA.E. ZAKAKIOU0-01-0
2018-01-13CHALKANORAS IDALIOUOMONIA ARADIPPOU0-10-2
2018-01-13E.N. PARALIMNIOUDIGENIS OROKLINIS5-05-1
2018-01-13PAEEK KERYNIASETHNIKOS ASSIAS2-03-0
2018-01-13THOI LAKATAMIASANAGENNISI DERYNIAS1-02-0
2018-01-12OTHELLOS ATHIENOUASIL LISIS0-01-0
2018-01-07A.O. AYIAS NAPASKARMIOTISSA POLEMIDION1-24-3
2018-01-06ANAGENNISI DERYNIASPO XYLOTYMPOU 20062-04-0
2018-01-06CHALKANORAS IDALIOUETHNIKOS ASSIAS0-01-0
2018-01-06E.N. PARALIMNIOUOMONIA ARADIPPOU0-01-0
2018-01-06OTHELLOS ATHIENOUDIGENIS OROKLINIS4-04-1
2018-01-05PAEEK KERYNIASA.E. ZAKAKIOU1-11-2
2018-01-05THOI LAKATAMIASASIL LISIS0-01-2