CYPRUS - DIVISION 2

Date Team 1 Team 2 Half Time Final Time
2017-12-17PO XYLOTYMPOU 2006A.O. AYIAS NAPAS0-00-1
2017-12-16A.E. ZAKAKIOUCHALKANORAS IDALIOU2-14-2
2017-12-16DIGENIS OROKLINISTHOI LAKATAMIAS2-04-0
2017-12-16ETHNIKOS ASSIASE.N. PARALIMNIOU0-00-1
2017-12-16KARMIOTISSA POLEMIDIONPAEEK KERYNIAS0-11-2
2017-12-16OMONIA ARADIPPOUOTHELLOS ATHIENOU0-01-1
2017-12-15ASIL LISISANAGENNISI DERYNIAS2-22-2
2017-12-09ASIL LISISPO XYLOTYMPOU 20061-02-0
2017-12-09CHALKANORAS IDALIOUKARMIOTISSA POLEMIDION1-21-4
2017-12-09E.N. PARALIMNIOUA.E. ZAKAKIOU3-03-1
2017-12-09OTHELLOS ATHIENOUETHNIKOS ASSIAS0-01-0
2017-12-09PAEEK KERYNIASA.O. AYIAS NAPAS1-03-1
2017-12-08ANAGENNISI DERYNIASDIGENIS OROKLINIS2-03-0
2017-12-08THOI LAKATAMIASOMONIA ARADIPPOU0-10-1
2017-12-03A.O. AYIAS NAPASCHALKANORAS IDALIOU1-05-0
2017-12-02A.E. ZAKAKIOUOTHELLOS ATHIENOU0-01-0
2017-12-02DIGENIS OROKLINISASIL LISIS1-01-1
2017-12-02ETHNIKOS ASSIASTHOI LAKATAMIAS1-12-2
2017-12-02OMONIA ARADIPPOUANAGENNISI DERYNIAS0-10-1
2017-12-02PO XYLOTYMPOU 2006PAEEK KERYNIAS0-11-3
2017-12-01KARMIOTISSA POLEMIDIONE.N. PARALIMNIOU0-00-0
2017-11-25ANAGENNISI DERYNIASETHNIKOS ASSIAS0-02-1
2017-11-25ASIL LISISOMONIA ARADIPPOU0-01-2
2017-11-25CHALKANORAS IDALIOUPAEEK KERYNIAS1-23-5
2017-11-25DIGENIS OROKLINISPO XYLOTYMPOU 20060-21-4
2017-11-25OTHELLOS ATHIENOUKARMIOTISSA POLEMIDION1-01-1
2017-11-24E.N. PARALIMNIOUA.O. AYIAS NAPAS0-01-0
2017-11-24THOI LAKATAMIASA.E. ZAKAKIOU1-21-4
2017-11-19ETHNIKOS ASSIASASIL LISIS0-20-3
2017-11-19PO XYLOTYMPOU 2006CHALKANORAS IDALIOU1-13-2
2017-11-18A.O. AYIAS NAPASOTHELLOS ATHIENOU1-01-0
2017-11-18KARMIOTISSA POLEMIDIONTHOI LAKATAMIAS1-11-1
2017-11-18OMONIA ARADIPPOUDIGENIS OROKLINIS1-11-1
2017-11-17PAEEK KERYNIASE.N. PARALIMNIOU0-11-1
2017-11-17A.E. ZAKAKIOUANAGENNISI DERYNIAS0-10-2
2017-11-17PAEEK KERYNIASE.N. PARALIMNIOU0-11-1
2017-11-17A.E. ZAKAKIOUANAGENNISI DERYNIAS0-10-2
2017-11-04ANAGENNISI DERYNIASKARMIOTISSA POLEMIDION1-02-1
2017-11-04ASIL LISISA.E. ZAKAKIOU1-11-2
2017-11-04DIGENIS OROKLINISETHNIKOS ASSIAS1-02-1
2017-11-04E.N. PARALIMNIOUCHALKANORAS IDALIOU2-03-0
2017-11-04OMONIA ARADIPPOUPO XYLOTYMPOU 20060-12-1
2017-11-04OTHELLOS ATHIENOUPAEEK KERYNIAS1-11-1
2017-11-03THOI LAKATAMIASA.O. AYIAS NAPAS0-11-1
2017-09-30A.E. ZAKAKIOUPO XYLOTYMPOU 20060-01-0
2017-09-30ASIL LISISCHALKANORAS IDALIOU1-02-0
2017-09-30DIGENIS OROKLINISPAEEK KERYNIAS0-10-3
2017-09-30ETHNIKOS ASSIASKARMIOTISSA POLEMIDION0-11-1
2017-09-30OMONIA ARADIPPOUA.O. AYIAS NAPAS0-14-2
2017-09-29ANAGENNISI DERYNIASE.N. PARALIMNIOU2-02-3
2017-09-29THOI LAKATAMIASOTHELLOS ATHIENOU0-10-3
2017-09-23A.O. AYIAS NAPASETHNIKOS ASSIAS0-02-0
2017-09-23CHALKANORAS IDALIOUDIGENIS OROKLINIS0-20-4
2017-09-23E.N. PARALIMNIOUASIL LISIS1-22-2
2017-09-23OTHELLOS ATHIENOUANAGENNISI DERYNIAS0-01-0
2017-09-23PAEEK KERYNIASOMONIA ARADIPPOU1-01-3
2017-09-23PO XYLOTYMPOU 2006THOI LAKATAMIAS0-11-1
2017-09-22KARMIOTISSA POLEMIDIONA.E. ZAKAKIOU0-01-0
2017-09-16A.E. ZAKAKIOUA.O. AYIAS NAPAS0-00-0
2017-09-16ANAGENNISI DERYNIASTHOI LAKATAMIAS0-00-0
2017-09-16ASIL LISISOTHELLOS ATHIENOU1-01-0
2017-09-16DIGENIS OROKLINISE.N. PARALIMNIOU0-11-1
2017-09-16KARMIOTISSA POLEMIDIONPO XYLOTYMPOU 20062-04-0
2017-09-16OMONIA ARADIPPOUCHALKANORAS IDALIOU2-15-2
2017-09-15ETHNIKOS ASSIASPAEEK KERYNIAS0-10-1
2017-02-05PAFOS FCETHNIKOS ASSIAS2-03-2
2017-02-04E.N. PAREKLISIASALKI OROKLINIS0-00-1
2017-02-04ENAD P. CHRISOHOUSAKRITAS CHLORAKAS1-02-1
2017-02-04OLYMPIAKOS NICOSIATHOI LAKATAMIAS1-12-3
2017-02-04OMONIA ARADIPPOUA.O. AYIAS NAPAS0-00-0
2017-02-04OTHELLOS ATHIENOUASIL LISIS0-00-2
2017-02-03E.N. PARALIMNIOUPAEEK KERYNIAS1-02-0
2017-01-28A.O. AYIAS NAPASAKRITAS CHLORAKAS1-03-0
2017-01-28ALKI OROKLINISENAD P. CHRISOHOUS2-05-0
2017-01-28ASIL LISISOLYMPIAKOS NICOSIA1-11-2
2017-01-28ETHNIKOS ASSIASE.N. PAREKLISIAS2-13-1
2017-01-28OMONIA ARADIPPOUOTHELLOS ATHIENOU0-11-2
2017-01-28PAEEK KERYNIASPAFOS FC0-12-2
2017-01-27THOI LAKATAMIASE.N. PARALIMNIOU1-02-1
2017-01-21AKRITAS CHLORAKASALKI OROKLINIS0-20-2
2017-01-21E.N. PAREKLISIASPAEEK KERYNIAS1-11-2
2017-01-21ENAD P. CHRISOHOUSETHNIKOS ASSIAS1-03-0
2017-01-21OLYMPIAKOS NICOSIAOMONIA ARADIPPOU0-01-0
2017-01-21OTHELLOS ATHIENOUA.O. AYIAS NAPAS3-04-0
2017-01-21PAFOS FCTHOI LAKATAMIAS1-04-0
2017-01-20E.N. PARALIMNIOUASIL LISIS0-12-1
2017-01-15ASIL LISISPAFOS FC0-00-2
2017-01-15ETHNIKOS ASSIASAKRITAS CHLORAKAS0-12-1
2017-01-14A.O. AYIAS NAPASALKI OROKLINIS1-02-1
2017-01-14OMONIA ARADIPPOUE.N. PARALIMNIOU0-31-5
2017-01-14OTHELLOS ATHIENOUOLYMPIAKOS NICOSIA0-21-3
2017-01-14PAEEK KERYNIASENAD P. CHRISOHOUS0-00-0
2017-01-13THOI LAKATAMIASE.N. PAREKLISIAS2-02-0
2017-01-08OLYMPIAKOS NICOSIAA.O. AYIAS NAPAS1-03-0
2017-01-07AKRITAS CHLORAKASPAEEK KERYNIAS1-03-0
2017-01-07ALKI OROKLINISETHNIKOS ASSIAS1-01-0
2017-01-07E.N. PARALIMNIOUOTHELLOS ATHIENOU0-00-0
2017-01-07E.N. PAREKLISIASASIL LISIS0-23-3
2017-01-07ENAD P. CHRISOHOUSTHOI LAKATAMIAS0-01-2
2017-01-07PAFOS FCOMONIA ARADIPPOU0-01-0